Ofertas para socios


WP_BANNER_TABLON OFERTA SOCIOS


WP_PUBLICACIONES_SALA PRENSA_OFERTAS SOCIOS_DIAGNOSIS

Praza de Europa (Ed. Área cental-Entrada Rúa Varsovia) 15-A, 2º, 15707 Santiago de Compostela, , T 881940637 / M 659008712. Pregunta polos descontos para os socios de ASANOG. En Diagnosis. Formación e Diagnóstico... Son profesionais da educación, especialistas en cada materia que imparten, atendendo ás características individuais de cada alumn@ e do seu proceso de ensinanza-aprendizaxe. Grazas a esta metodoloxía poden detectar e diagnosticar as diferentes dificultades na aprendizaxe, facilitando a atención, tratamento e rehabilitación necesarias. Proporcionan ademais, o apoio e formación necesaria á unidade familiar de cada nen@, mediante asesoramento e cursos de formaciónVisítanos también en Facebook